Click Me!!!
Fundusze Europejskie

Giełda pracy

Co po szkoleniu

Myśleliśmy w jaki sposób połączyć naszych Absolwentów szkoleń z Pracodawcami. I tak powstała GIEŁDA PRACY. To miejsce, gdzie możesz zamieścić ogłoszenie jako Pracodawca, ale także jako osoba chętna do podjęcia pracy w branży turystycznej. Z przyjemnością udostępniamy narzędzie, które dociera do szerokiego grona Organizatorów Turystki, Agentów, potencjalnych osób zainteresowanych pracą, a także do wielu osób związanych z turystyką.

Skip to content