Click Me!!!
Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

Projekt realizowany w ramach Działania: 3.2. Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Tytuł projektu:
„Utrzymanie konkurencyjności Firmy w branży turystycznej oraz zmiana profilu działalności jako sposób na przeciwdziałanie gospodarczym skutkom COVID-19”.

Celem projektu jest:

  • utrzymanie konkurencyjności i miejsc pracy dzięki nowym stronom internetowym i uruchomieniu innowacyjnych szkoleń online oraz narzędzia szkoleniowego EBOOK.
  • wzrost konkurencyjności poprzez zmianę profilu działalności na sprzedaż lodów.
  • wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie trwałego miejsca pracy.

Osiągnięcie celów projektu nastąpi przez zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz kosztów bieżących działalności.

Wartość projektu: 305 099,28 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 259 334,37 PLN