Zapisz się na szkolenie.
Zadzwoń dzisiaj  -   32 258 05 04 !

pointPodyskutuj na Forum
Masz propozycje w kwestii organizowanych szkoleń, chcesz się podzielić doświadczenami z pracy w biurze podróży a może natknąłeś się na nietypowy problem i szukasz pomocy ? Nasze Forum czeka na Ciebie !
pointSprawdź Terminy Szkoleń
Nie przegap okazji, na bieżąco sprawdzaj terminy zbliżąjących się szkoleń.  

pointRodzaje Szkoleń
Każdy kto planuje rozpocząć karierę zawodową w Biurze Podróży znajdzie w naszej ofercie odpowiednie szkolenie. Zwiększ swoje szanse na starcie -  zdobądź odpowiednie kwalifikacje !

Warunki uczestnictwa

  • PDF

Ogólne warunki, załącznik do umowy na przeprowadzenie
PRAKTYK - szkolenia.

1. Organizatorem szkoleń jest Biuro Podróży TRAVEL CAFFE z siedzibą w Katowicach ul. Moniuszki 2  reprezentowane przez Właścicielkę Joannę Kucińską,tel/ fax. 32 258-05-04 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
2. Osoby przeprowadzające szkolenia posiadają ( udokumentowane ) kilkunastoletnie
doświadczenie  w branży turystycznej z zakresu profesjonalnej obsługi Klientów, organizacji imprez turystycznych, w branży turystycznej z zakresu profesjonalnej obsługi Klientów, organizacji imprez turystycznych,   zarządzania sprzedażą, systemów rezerwacyjnych, zasad rozliczeń, księgowości i wielu innych  umiejętności dotyczących turystyki.
3. Celem szkoleń jest przygotowanie osób do podjęcia pracy w branży turystycznej oraz doskonalenie umiejętności teoretycznych uzyskanych podczas edukacji w oparciu o wiedzę praktyczną zdobytą  podczas szkolenia. 
4. W celu uzgodnienia zasad przeprowadzonego szkolenia obie strony szkolenia sporządzają umowę na podstawie, której określone będą szczegóły dotyczące zasad szkolenia.
5. W szkoleniu może uczestniczyć wyłącznie osoba pełnoletnia, która ma zdolność prawną do
podpisania w/w umowy.
6. Biuro Podróży TRAVEL CAFFE udostępnia w ramach szkolenia:
· miejsce do odbycia szkolenia
· materiały biurowe do wykorzystania podczas szkolenia
· materiały konieczne do przeprowadzenia szkolenia typu katalogi, druki..
· dostęp do urządzeń biurowych w celu przeprowadzenia szkolenia ( fax, drukarka, skaner, komputer)
· dostęp do internetu
· dostęp do zaplecza socjalnego
· „przerwy kawowe” - do dyspozycji: kawa, herbata, woda mineralna
5. BP. TRAVEL CAFFE zastrzega sobie możliwość przeprowadzania szkoleń w systemach
indywidualnych oraz w grupach do 6 osób. Przed rozpoczęciem szkolenia Uczestnik zostanie
powiadomiony o trybie szkolenia w jakim będzie uczestniczył.
6. Wszystkie terminy prowadzonych szkoleń są na bieżąco dostępne w Biurze Podróży TRAVEL
CAFFE.
7. BP. TRAVEL CAFFE zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia oraz ustalonych godzin
 w sytuacjach losowych, jednocześnie uczestnik zostanie na w trybie min. 1 dniowym
poinformowany o zmianie terminu zaplanowanego szkolenia.
8. Uczestnik szkolenia ma prawo do 1-krotnej zmiany godziny szkolenia. W przypadku nieobecności Uczestnika szkolenia, każdorazowo należy uzgodnić możliwość przeniesienia godzin szkolenia na inny termin. W przypadku nieobecności nie uzgodnionej z Prowadzącym, zaplanowane godziny szkolenia przepadają i nie ma możliwości ich przeniesienia na inny termin.
9. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad ogólnie przyjętych w Biurze Podróży TRAVEL CAFFE oraz dysponować poniższymi umiejętnościami:
· umiejętność obsługi komputera,
· umiejętność korzystania z Internetu,
· umiejętność obsługi telefonu,
· komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów.
· konieczność odbycia rozmowy osobistej w Biurze Podróży TRAVEL CAFFE
10. Uczestnik zobowiązany jest uzupełnienia kwestionariusza osobowego, zawierającego dane
osobowe.
11. BP. TRAVEL CAFFE zobowiązane jest do należytego przeprowadzenia szkolenia wg wybranego przez Uczestnika programu.
12. BP TRAVEL CAFFE przeprowadza odpłatnie w/w szkolenia. Płatności za szkolenie mogą być
dokonywane w formie gotówki jak i przelewem na konto Biuro Podróży Travel Caffe 40-005
Katowice ul. Moniuszki 2 Bank:ING BANK ŚLĄSKI o/Katowice, konto nr 17 1050 1214 1000 0090 7602 9066
13. W celu dokonania rezerwacji terminu szkolenia pobierana jest opłata 30% ceny całego szkolenia,która stanowi zadatek w poczet ceny szkolenia.
14. Szkolenie zostaje potwierdzone wyłącznie w przypadku dokonania całości należnej opłaty.
15. Istnieje możliwość zapłaty za szkolenie w ratach, z zastrzeżeniem, że całość opłaty musi być
uregulowana 2 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.
16. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przed jego rozpoczęciem, wpłacony zadatek stanowi
bezzwrotną opłatę manipulacyjną w wysokości 30% ceny szkolenia.
17. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w trakcie jego trwania, wpłacona kwota za szkolenie jest
bezzwrotna, ze względu na poniesione koszty. Uczestnik w każdym momencie trwania szkolenia
może zrezygnować z uczestnictwa w dalszym szkoleniu.
18. Po zakończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje:
· Certyfikat zawierający potwierdzenie odbytego szkolenia
· Potwierdzony przez prowadzącego program szkolenia
· Możliwość bezpłatnych konsultacji dotyczących odbytego szkolenia w celu utrwalenia wiadomości ( szczegółowy okres trwania konsultacji zawarty jest w programie wybranego szkolenia )
19. Uwagi, reklamacje i wnioski, dotyczące szkolenia rozpatruje się pisemnie w siedzibie Biura Podróży TRAVEL CAFFE, 40-005 Katowice, ul. Moniuszki 2 w terminie do 7 dni po zakończeniu szkolenia.Organizator ma obowiązek odpowiedzieć pisemnie w terminie do 14 dni od dnia złożenia pisma.
20. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie
 w przypadku nie osiągnięcia kompromisu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Biuro Podróży TRAVEL CAFFE Joanna Kucińska
40-005 Katowice, ul. Moniuszki 2
NIP: 644-190-18-24
REGON: 241252404
NR. KONTA : ING BANK ŚLĄSKI o/Katowice
17 1050 1214 1000 0090 7602 9066
www.travelcaffe.pl
mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Katowice dnia.........................................

…..........................................................                ..............................................................
UCZESTNIK SZKOLENIA                                         ORGANIZATOR SZKOLENIA


*Niniejsze programy szkoleń oraz dokumentacja są programami autorskimi, kopiowanie, powielanie lub bezprawne wykorzytanie jest chronione prawem autorskim.